Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / Излезе от печат вторият том от антологията "Икономически теории" със съставители проф. А. Леонидов и доц. Т. Седларски

   

25.07.2017

 

Излезе от печат вторият том от антологията "Икономически теории" със съставители проф. д.ик.н. Атанас Леонидов (1934-2015) и доц. д-р Теодор Седларски. ISBN: 978-954-07-4280-9.

 

Антологията по икономически теории има за цел да събере оригинални текстове от бележити икономисти, както и анализи на изследователи на икономическите учения, които да допринесат за запознаването на българския читател с основните концепции и тенденции в развитието на стопанската наука от XVII до XXI в.

 

В настоящия втори том намират място ключови текстове и аспекти от творчеството на икономистите-неокласици, преди всичко на Алфред Маршал и Ървин Фишер, представителите на немската историческа школа – Адам Мюлер, Фридрих Лист, Бруно Хилдебранд, Густав Шмолер, Вернер Зомбарт, както и на Рудолф Хилфердинг, старите институционалисти Торстейн Веблен и Кларънс Айръс и на големите австрийски икономисти Фридрих фон Хайек и Йозеф Шумпетер. Основната част на книгата е предшествана от аналитично проследяване на главните линии на развитие в икономическата мисъл от ранната неокласическа школа до работата на Хайек и Шумпетер от доц. д-р Теодор Седларски.

 

Антологията се издава със съдействието на Центъра за икономически теории и стопански политики (www.economy.uni-sofia.bg).

 

Към Том 1 на Антологията

Към Том 3 на Антологията