Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / Излезе от печат учебникът "Икономически теории (История на икономическата мисъл)" на доц. д-р Теодор Седларски

   

26.10.2015

 

В поредицата "Университетска библиотека" на Университетското издателство "Св. Климент Охридски" излезе от печат учебникът "Икономически теории (История на икономическата мисъл)" (октомври 2015, ISBN: 978-954-07-3970-0) на доц. д-р Теодор Седларски.

Учебникът предлага достъпно въведение в еволюцията на икономическата наука от зараждането й до днес: от наченките на икономическата мисъл в Древна Гърция и Рим, през икономическите разсъждения и препоръки на меркантилистите, развитието на класическата политическа икономия – от Уилям Пети и Пиер Боагилбер, школата на физиократите, Адам Смит, Дейвид Рикардо и Томас Робърт Малтус до Жан-Батист Сей, немската историческа школа, неокласическата икономическа теория – маржиналистката революция в Англия, Австрия и Швейцария и „епохата на Маршал“, Кейнсовия икономически анализ, монетаристката контрареволюция срещу кейнсианските идеи в творчеството на Милтън Фридман, до съвременното научно направление на новата институционална икономика и актуалните достижения в икономическия анализ на правото.

Издава се с подкрепата на Центъра за икономически теории и стопански политики към Софийския университет "Св. Климент Охридски" (www.economy.uni-sofia.bg)