Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / Излезе от печат сборникът с докладите от съвместната международна научна конференция "Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция"

   

12.10.2019

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ:

 

СБОРНИК С ДОКЛАДИТЕ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА "ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ПОЛИТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: РАЗВИТИЕ, БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ"

 

На 15 и 16 ноември 2018 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе Международна научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“. Конференцията беше организирана съвместно от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и катедра „Икономикс“ на УНСС и отбеляза 70-годишнината от създаването на катедра „Икономикс“ („Политическа икономия“) в УНСС.

Тази конференция продължи традицията, като вече за четвърти пореден път преподавателите от двата университета открояват актуалните икономически предизвикателства и съсредоточават вниманието на научната общност върху най-важните им конкретни проявления и аспекти.

 

В настоящия сборник са включени представени на конференцията доклади.

 

***

 

Economic and Management Policies and Challenges:
Development, Welfare, Integration

Joint Scientifi c Conference of
the Faculty of Economics and Business Administration
at Sofia University St. Kliment Ohridski
and the Department of Economics at the University
of National and World Economy – Sofia

 

On November 15 and 16, 2018 at the University of National and World Economy the joint scientifi c conference was held on „Economic and Management Challenges and Policies: Development, Welfare, Integration“. The conference was co-organized by the Faculty of Economics and Business Administration at Sofi a University St. Kliment Ohridski and the Department of Economics at the University of National and World Economy – Sofia. It marked the 70-year-anniversary of the Department of Economics (formerly „Political Economy“) at UNWE.

The forum continued the tradition of joint scientifi cconferences and was the fourth research event, at which academics from both universities focus on the current economic challenges and direct the attention of the national research community on the most important implications and aspects of those economic topics.

 

In this volume are included papers presented at the conference.