Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Гл. ас. д-р Милен Велушев

   

Гл. ас. д-р Милен Велушев

каб. 507

 

Автобиография (pdf)

ResearchGate: Милен Велушев