Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Доц. д-р Милен Велушев

   
Велушев

доц. д-р Милен Митев Велушев

Научните му интереси са в областта на икономика на развитието, икономически анализ на правото и икономика на образованието, както и в идентифициране на значими съвременни социоикономически тенденции.

 

Преподавани дисциплини

 • Въведение в икономиката
 • Икономика – 2-ра част
 • Икономически анализ на правото
 • Съвременни икономически явления
 • Лични финанси

 

Избрани публикации

Монографии:

 1. Велушев, М. (2019) Анализ на пазара на образование: особености на българската образователна система. Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Библиотека „Стопански свят“, бр. 140, ISBN 978-954-23-1784-5
 2. Велушев, М. (2020) Входящи преки чуждестранни инвестиции- значение за българската икономика. Авангард Прима, ISBN 978-619-239-351-9

 

Студии:

 1. Велушев, М. (2019) Пари за нищо? Анализ на финансирането на обучението в държавните висши училища, Стратегии на образователната и научната политика, 27(3), 257-284
 2. Velushev, M. (2019) Creating a host specific model of the relationship between gross domestic product and inward foreign direct investments- the case of the Bulgarian economy. Economic thought, vol. 6, 22-39
 3. Велушев, М. (2018) Играе ли честно държавата? Анализ на предизвестената смърт на „Корпоративна търговска банка“ АД и последствията от нея, Съвременно право, брой 2, 96-121
 4. Georgiev, R. & Velushev, M. (2018) The Innovation Strategy and the Competitive Positions of Bulgarian Economy, Economics 21, 1/2018, 44-69

 

Научни интереси

 • Входящи преки чуждестранни инвестиции и икономическо развитие
 • Икономически анализ на социални политики
 • Икономика на образованието
 • Теория на човешкия капитал

 

Контакти

Тел.: 0888 509 516

email: mvelushev@feb.uni-sofia.bg

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 507

 

Приемно време

Вторник: 12-13ч.

Сряда: 17-18ч.

В останалото време, с предварителна уговорка.

 

Профили в научни платформи

Orchid ID

ResearchGate

 

Списък на публикациите

CV на български език

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"