Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Финанси и счетоводство / Преподаватели - Катедра Финанси и счетоводство / Гл. ас. д-р Николай Кацарски

   

 

николай кацарски

Гл. ас. д-р Николай Кацарски

Приемно време: Понеделник 15-18:00 ч.

Каб. 101, Тел.: (02) 971 10 02 / в.403

След предварителна уговорка по e-mail: nkatsarski@feb.uni-sofia.bg

 

Гл. ас. д-р Николай Кацарски преподава в Софийски университет Св. Климент Охридски от 2018 г. Завършил е две бакалавърски специалности – „Счетоводство“ и „Застраховане и социално дело“ в УНСС. Завършва магистратура „Счетоводство“ в УНСС, след което през 2017 г. му е присъдена ОНС Доктор в ПН 3.8 Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ). Притежава около 10 г. опит областта на счетоводството. Към настоящия момент преподава по Основи на счетоводството, Финансово счетоводство и отчитане и Управленско счетоводство. Притежава дългогодишен опит в частния сектор.

Той е сертифициран ръководител на учебно-тренировъчни фирми от Центъра за учебно-тренировъчни фирми към Министерство на образованието. Към настоящия момент отговоря за първата създадена учебно-тренировъчна фирма (УТФ) на Стопанския факултет Финансови експерти и бизнес анализатори ООД.

 

Заемани длъжности:

 1. Ръководител на учебно-тренировъчна фирма (УТФ) в Стопански факултет – 2022- до момента.
 2. Организационен секретар на Академия за иновации и развитие – 2021- до момента;
 3. МУДЪЛ администратор – 2019-2023 г.
 4. Пост-докторант по програма Млади учени и пост-докторанти 2021 тема: „Управленски подходи при отчитането и оценката на екосистемните сметки свързани с водите“ по програмата на МОН „Млади учени и пост-докторанти“
 5. Академичен съвет на УНСС – член – 2008-2017 г.
 6. Съюз на счетоводителите – Главен секретар – 2014-2016 г.
 7. Учебно-тренировъчна фирма към Финансово-счетоводен факултет на УНСС – ръководител – 2014-2017 г.
 8. Студентски съвет на УНСС – главен секретар – 2008-2013 г.

 

Участия в проекти:

 1. Регионален анализ и оценка на неравенствата между област Видин и област Благоевград, член, , Номер на договора:80-10-68 – 2021 г.
 2. Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки /Mapping and assessment for integrated ecosystem accounting MAIA/ №817527 финансиран по Рамкова програма на ЕК „Хоризонт 2020“. – 2019-2020 г.
 3. Околна среда на пограничните общини между Република България и Република Сърбия-състояние и устойчиво развитие, член, , Номер на договора: 80-10-47 2019 г.
 4. „Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)”, договор № НИД НИ 1-1/2013 на УНСС. – 2013-2016
 5. Николай Кацарски, Functioning of the Local Production System in the Conditions of Economic Crisis(Comparative Analysis and benchmarking for the EU and beyond) (FOLPSEC) FP7, член, Номер на договора:N FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050

 

Членство в организации:

 • Съюз на икономистите в България – от 2021 – до момента
 • Академия за иновации и развитие – от 2021 – до момента
 • Съюз на счетоводителите в България – главен секретар (2013-2016)

 

Лекции и упражнения:

 • Основи на счетоводството
 • Финансово счетоводство и отчитане
 • Управленско счетоводство

 

Научни интереси:

 • Интегрирани отчети
 • Устойчиво счетоводство
 • Анализ на големи данни в областта на счетоводството
 • Учебно-тренировъчни фирми

 

Награди:

 1. Специалната награда на Българска стопанска камара в конкурса Млад икономист организиран от Съюза на икономистите в България – 2017 г.
 2. „Най-добър екип и професионално обслужване“ на Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД в 19-ия Международен панаир на учебните предприятия – „ТФ ФЕСТ - Млад предприемач“. – 2016 г.
 3. „Висок професионализъм“ от Международен панаир Пловдив под наслов „ТФ ФЕСТ“ на Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД. – 2015 г.

 

Профили в научни платформи:

Scopus Author ID: 57210931495

Researcher ID (Web of Science): T-5291-2018

https://orcid.org/0000-0002-1492-8454

ResearchGate: Nikolay Katsarski

Авторите: Николай Кацарски