Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Финанси и счетоводство / Преподаватели - Катедра Финанси и счетоводство / Гл. ас. д-р Георги Ганев

   

georgi_ganev_compresiran

 

Георги Йорданов Ганев

Роден: 16 Ноември 1967.
Семейно положение: Женен, 1 дете

Езици: Английски. Работно: Руски
Компютри: Word for Windows, LaTex, E-views, Micro-TSP, Gauss, RATS, Excel, Quatro-Pro.

ResearchGate: Георги Ганев

RePEc: Георги Ганев

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

1993-1997 Washington University, St. Louis, Missouri.
Doctor of Philosophy in Economics - August 1997.
Тема на дисертацията: "Парични агрегати на икономика в преход: случаят на България, 1991-1996".
1992-1993 Washington University, St. Louis, Missouri.
Master of Arts in Economics - December 1993.
1990-1992 Graceland College, Lamoni, Iowa.
Bachelor of Arts in Economics and Business Administration - May 1992.
1988-1990 Юридически Факултет, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, 4 семестъра, незавършени.
1981-1986 114 Английска Езикова Гимназия, София.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 

2003- Член-основател и член на Управителния Съвет на Българска Макроикономическа Асоциация
2002- Член на редакционния екип на Теоретично списание за политика и култура "Разум".
1998- Преподавател, Стопански Факултет, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. Курсове: “Пари, Банки и Финансови Пазари”, “Нова Институционална Икономика”.
1997- Програмен директор, икономически изследвания, Център за либерални стратегии, София
2003 Академичен директор и преподавател, "Международен семинар по институционален анализ и сравнителни изследвания: казусът на България", организиран от Международен Център за Академично Сътрудничество, Тюбинген, финансиран от Фондация Фолксваген, Германия, проведен в Софийски Университет "Св. Климент Охридски".
2002 Преподавател, HESP/OSI Лятна школа "Нова институционална икономика за страни в преход: теоретични дебати и осъществяване на политики", Международен Център за Сравнителни и Институционални Изследвания, Санкт Петербургски Държавен Университет
1999-2001 Експерт към Комисията по икономическа политика на Народното Събрание.
1994-1997 Асистент-изследовател и преподавател на проф. Дъглас С. Норт, лауреат на Нобелова награда по икономика, за курсовете “Икономическа История” и “Икономика на Имуществените Права”, Washington University, St. Louis.
1994 Тримесечен стаж в отдел “Икономическо Регулиране” на Българска Народна Банка.
1993-1996 Асистент-преподавател на на курсовете "Принципи на Макроикономиката", "Икономика на Околната Среда" и "Сравнителен Икономически Анализ", Washington University, St. Louis.
1991-1992 Асистент-преподавател на курса “Увод към Компютрите: Макинтош”, Graceland College, Lamoni.

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

"Свързани ли са общественият капитал и гражданското участие с отношението към пазарите в Югоизточна Европа?”, Der Donauraum, том 46, бр. 1, 2006, стр. 9-19 (английски), ISSN: 0012-5415.

„Как да четем България”, The Analyst, том 1, бр. 3, Декември 2005, стр. 61-70, съавтор (английски), ISSN: 1787-0364.

„България: макроикономически и политико-икономически следствия от стабилизация в условия на паричен съвет”, в „Политическа икономия на провалените реформи”, Матс Лундал и Майкъл Уайзън (ред.), Routledge, 2005, стр. 170-196, съавтор (английски), ISBN: 0-415-36244-X.

"Връзка между оценката за корупционната среда във висшите училища и представата за пазара на труда”, в „Антикорупция / антиобразование. Изследвания върху корупцията във висшето образование в България”, Георги Димитров, Петя Кабакчиева, Пепка Бояджиева, Димитър Благоев, Васил Гарнизов, Георги Ганев, Иван Христов, Валентин Данчев, Мартин Граматиков, Елена Стойкова, Изток-Запад, 2005, стр. 125-132 (български), ISBN: 954-321-147-7.

“Къде изчезна Марксизмът? Поглед върху влиянието на алтернативни идеи в преходна България”, East European Politics and Societies, том 19, бр. 3, Август 2005, стр. 443-462 (английски), ISSN: 0888-3524.

“Европейските фондове и България: структура на взаимоотношенията, изисквания за бъдещето, стопанско значение и потенциал”, Група за Европейски Прогнози и Изследвания, Издание № 10, София, 2004, съавтор (български). ISBN: 954-9828-29-8.

“Предприемачески нагласи и отговори на присъединяването на България към ЕС: два възможни сценария”, в “Културни срещи “Изток”-“Запад”. Предприемачество, управление и икономическо знание”, Петя Кабакчиева и Румен Аврамов (ред.), Изток Запад, 2004, стр. 131-150 (английски). ISBN: 954-321-033-0.

“Липсващият стимул: корупция, антикорупция и преизбиране”, в “Изграждане на заслужаваща доверие държава през постсоциалистическия преход”, Янош Корнай и Сюзан Роуз-Акерман (ред.), Palgrave Macmillan, 2004, стр. 151-172, съавтор (английски). ISBN: 1-4039-6448-3. Препечатано в “Местещи се обсесии. Три есета върху политиката на антикорупцията”, Иван Кръстев, CEU Press, 2004, стр. 75-118, ISBN: 963-9241-94-6; 963-9241-93-8; и в “Културни срещи “Изток”-“Запад”. Предприемачество, управление и икономическо знание”, Петя Кабакчиева и Румен Аврамов (ред.), Изток Запад, 2004, стр. 275-310. ISBN: 954-321-033-0.

“Равнище на доверие във валутния режим на България през 1991-2003. Начален опит за калибрация”, Българска Народна Банка Дискусионен Материал № DP/38/2004, Март 2004 (български). ISBN: 954-9791-72-6. Изтегляне

“Предварителна оценка на въздействието на законодателството. Наръчник”, Група за Европейски Прогнози и Изследвания, Издание № 6, София, 2003, съавтор (български). ISBN: 954-9828-17-4.

"Имат ли некорумпирани правителства в корумпирани страни стимул да започнат антикорупционни кампании?", East European Constitutional Review, том 12, бр. 2/3, Пролет/Лято 2003, стр. 87-93, съавтор (английски), ISSN: 1075-8402.

"Обществени нагласи спрямо пазарната икономика в България: лични ценности, обществени норми, институции и значението им за икономиката", в "Устойчиво развитие в преходните икономики: възстановяване на икономическите потоци. Доклади от международна конференция организирана от Стопански Факултет на Софийски Университет "Свети Климент Охридски"", Том ІІ, София, 2003, стр. 71-78, съавтор (английски), ISBN: 954-9300-01-3.

"Българската валутна криза 1996-1997", във "Валутни кризи в новопоявяващи се пазари", Марек Домбровски (ред.), Kluwer Academic Publishers, Boston, 2003, стр. 196-220 (английски), ISBN: 1-4020-7150-7.

"България: политическа икономия на завръщането на един цар", Critique Internationale, бр. 18, Януари 2003, стр. 34-44 (френски), ISBN: 2-7246-2969-8.

"Трансмисия на паричната политика в Централна и Източна Европа", Център за социални и икономически изследвания - Полша (CASE), Доклад № 52, Варшава, 2001, съавтор (английски). ISBN: 83-7178-292-6. Изтегляне

"Българската валутна криза 1996-1997" в "Епизодите на валутни кризи в европейските икономики в преход", Марек Домбровски (ред.), Център за социални и икономически изследвания - Полша (CASE), Доклад № 40, Варшава, 2001, съавтор (английски). ISBN: 83-7178-258-6. Изтегляне

"Доверие във валутната политика в икономиките в преход", Център за социални и икономически изследвания - Полша (CASE), Доклад № 38, Варшава, 2001, съавтор (английски). ISBN: 83-7178-242-X. Изтегляне

"Пари, банки и финансови пазари. Учебник за дистанционно обучение", Регионален център за дистанционно обучение, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", София, 2000 (български). ISBN: 954-9952-08-8.

"Поглед върху динамиката и структурата на банковите баланси след въвеждането на валутен борд в България", в "Икономиката на България на прага на 21 век - от преход към присъединяване. Международна научна конференция, сборник доклади", Университет за Национално и Световно Стопанство, София, 2000, стр. 34-41 (български).

“България 2000 Доклад за човешко развитие – общинската мозайка”, Програма за развитие на ООН, София, 2000, сътрудник (английски).

"Политически и икономически ориентации на българите десет години след началото на системната промяна. Анализи на резултати от допитвания", Център за либерални стратегии, София, Юли 2000, съавтор (английски). Изтегляне

“България и балканските енергийни потоци: анализ на стратегии и възможности”, в “Енергията и процесът на трансформация в Югоизточна Европа”, ред. Франц-Лотар Алтман и Джон Лампе, Издателство на Фондация Бертелсман, Гютерсло, 2000, стр. 109-116 (английски).

“Конкурентните предимства на регионите. Създаване на конкурентни клъстери в българската икономика: фактори, възгледи и стратегии”, ред. Зора Благоева и Красен Станчев, Институт за Пазарна Икономика, Издателство “Отворено Общество”, София, 1999, съавтор (български).

“Предложение за модел за оценка на законодателството за Националното сдружение на общините в Република България”, подготвено за Инициативата за местно самоуправление на Агенцията за международно развитие на САЩ, София, България, Юли 1999, съавтор (английски).

“Общи проблеми на инфраструктурната политика”, в “Регионалните инфраструктурни проекти в Югоизточна Европа”, редактори Елена Трифонова и Ваня Кашукеева-Нушева, Институт за регионални и международни изследвания, София, 1999, стр. 27-79, съавтор (български).

“Корупция и икономическото развитие на България”, в “ Корупцията в съвременна България: аналитичен обзор”, Transparency International – Bulgaria, Асоциация “Прозрачност без граници”, София, 1998, стр. 55-63 (български).

"България в нейния регионален контекст: анализ на рискови сценарии", Център за либерални стратегии, София, Септември 1997, съавтор (английски).

УЧАСТИЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ, РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ

“Регионална политика: действащи лица, институции и политикови структури в България във връзка с членството в ЕС”, международна конференция “Региони във фокуса?”, Асоциация за Регионални Изследвания, Лисабон, 2-5 Април, 2007.

“Къде се дяна марксизмът? Размисли върху значението на алтернативни идеи в преходна България”, Хавигхърст Център за Руски и Пост-Съветски Изследвания конференция “Ролята на идеите в посткомунистическата политика: преоценка”, Маями Университет Долибоа Европейски Център, Шато дьо Диферданж, Люксембург, 7-9 Юли 2004.

Участник, Семинар по институционален анализ на Института Роналд Коус, Бъркли, Калифорния, 9-13 Септември 2001.

Участник, Програма за посетители на Европейския Съюз, Брюксел и Лондон, 21 Май-1 Юни, 2000.

"България: макроикономически и политико-икономически аспекти на стабилизацията чрез паричен съвет", конференция "Разнообразието на опита с неуспех на икономическите реформи и със слабо икономическо развитие: политика-икономически подход", Стокхолмски Икономически Университет, Стокхолм, 17-18 Март 2000, съавтор.

"Включването на ФР Югославия в процеса на икономическо възстановяване на Югоизточна Европа", конференция "Икономическо възстановяване и преобразуване на икономиката във Федерална Република Югославия", Suedosteuropa Gesellschaft, Мюнхен, 2-3 Ноември 1999.

Участник, Конференция "Европейска поредица 1999", организирана от Британския Съвет, Брюксел, Берлин, Лондон, 29 Май-7 Юни 1999.

“Защитата на имуществените права като фактор за икономически растеж”, конференция “Фактори за икономически растеж в България”, Център за икономическо развитие и Агенция за икономически анализи и прогнози, София, 25 Януари 1999.

“България и балканските енергийни потоци”, втора среща на основната група по Проекта на Общността за трансатлантическо познание “Енергията и процесът на преобразувания в България и Румъния”, Букурещ, 16-17 Януари 1999.

“Икономически аспекти на необходимостта от законодателството в областта на свободата на информация”, конференция “Достъп до информация – международни стандарти и българско законодателство”, Програма достъп до информация, Български хелзинкски комитет, Article 19, София, 7-8 Декември 1998.

“Корупцията и качеството на българската икономическа среда”, конференция “Инвестиции, прозрачност и икономически растеж”, Център за либерални стратегии, Институт за пазарна икономика и Прозрачност без граници, София, 22 Октомври 1998.

“Размисли върху постоянно изплъзващия се български икономически растеж”, Втора Икономическа Работна Среща на Института за Югоизточна Европа на Централно-Европейския Универститет на тема “Перспективите за растеж на югоизточните европейски икономики”, Будапеща, 4-5 Септември 1998.

“Законодателната дейност и изпълнението на договорите – проблеми и възможности”, семинар “Икономиката между пазара и държавата”, Политическа Академия за Централна и Източна Европа, Боровец, 19-21 Юни 1998.

"Близкото минало и перспективи на икономическите отношения на България с Русия", конференция "Има ли криза в отношенията между България и Русия", Асоциация България-Русия, София, Ноември 1997.

ОТЛИЧИЯ

1996 Лятна Изследователска Стипендия за събиране на данни за дисертация, Washington University.
1993 Стипендия “Харолд Барнет” за отлично представяне през първата година и на подборните изпити на докторската програма, Washington University.
1991-1992 Включен в “President’s List” за постигане на максимален академичен успех, Graceland College.
1989-1990 Студентска стипендия за отличен успех, СУ “Св. Климент Охридски”.