Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Финанси и счетоводство / Преподаватели - Катедра Финанси и счетоводство / Доц. д-р Банчо Банов

   

 

Доц. д-р Банчо Банов е специализирал в областта на държавните финанси. В областта на финансите е обучаван в Германската централна банка и в Европейската комисия в Брюксел, Генерална дирекция „Финансови услуги“.

 

Редовно участва в ежегодната научна конференция на Стопанския факултет на СУ. Участвал е в обмяна на опит с Университета на Кьолн, Германия, през 2015, 2016 и 2017 г.

 

Преподава „Публични финанси“ на бакалаврите от специалност „Стопанско управление“ на Стопанския факултет и като асистент на бакалаврите от специалност „Икономика и финанси“, както и на специалност „Европеистика“ във Философския факултет на СУ.

 

Владее отлично английски и немски език, както и френски език на добро ниво.

 

Списък с публикациите