Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за стаж / Възможност за стаж на позиция „Вътрешен одит“ в „Геотехмин“

   

19.05.2023

 

Нашият екип извършва независима и обективна проверка на стопанската дейност на дружествата в група геотехмин и дава препоръки за надграждане на постигнатото. Стремежът ни е да подкрепим дружествата при спазване на приложимото законодателство и постигане на висока оперативна ефективност. Бихме искали да привлечем в нашия екип стажант, чиито интереси са насочени към работа в корпоративна среда, в която професионалните и етични принципи на поведение имат водеща роля.

Screenshot 2023-05-19 101814

Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:

 1. Участваш в извършването на одит на вътрешните политики, процедури и инструкции, работни процеси, механизмите за отчитане и контрол
 2. Подготвяш информация за изготвяне на докладите от проверки на системите за управление, контрол и отчетност в дружествата
 3. Съдействаш за проследяване и прилагане на практика от ръководствата на дружествата на предложени от дирекция инспекторат мерки за подобрение, свързани с дейността на съответното дружество

Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:

 • Завършен 3-ти или следващ курс на висше образование в една от следните области: счетоводство и контрол, финанси, одитинг, финансов контрол или инженерна специалност
 • Много добри компютърни умения – MS office
 • Добро владеене на английски език – мин. B2
 • Шофьорска книжка (активен шофьор)
 • Отлични комуникативни умения и подход за изграждане на доверие и уважение с одитираната страна
 • Инициативност и гъвкавост
 • Умения за работа в екип
 • Готовност за еднодневни пътувания и работа на различни локации

Ние ти предлагаме още:

 • Трудов договор и заплащане според изискванията на българското законодателство
 • Възнаграждение по банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Конкурентен пакет социални придобивки
 • Обучение и кариера
 • Наставник, който ще те подкрепя и напътства, ще споделя с теб практически опит, знания и умения
 • Работа в екип от професионалисти, с доказан опит и успехи с най-високи стандарти на работа
 • Възможност за постоянна работа след отлично представяне по време на стажа
 • Обучения за повишаване на професионалната компетентност при ангажиране на постоянен трудов договор
 • Възможност за професионално развитие и доказване чрез реализиране на предизвикателни задачи и инициативи

Стаж, който да стартира според твоите възможности /избор на предпочитан месец като начало на стажа/. Топ локация на работното място в централната част на София.

Може да кандидатствате оттук.