Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за стаж / „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД предоставя възможност за стажантска програма на позиция „Специалист – процедури за доставяне на оборудване”

   

04.05.2023

 

“Асарел - Инвестмънт” ЕАД се наложи като водеща индустриално-търговска компания с активно и високоефективно управление на корпоративния портфейл с приоритети в добивната индустрия.

black-female-inspector-with-walkietalkie-checking-stock-products-while-working-warehouse

Във връзка с работата си по проекти за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД предоставя възможност за стажантска програма за длъжността „Специалист – процедури за доставяне на оборудване”, със следните функции и отговорности :

 • Организира и следи за спазване на процедурата за избор на доставчици и прави предложения за подобрение в прилаганите процедури, ако такива се налагат
 • Изготвя запитвания за оферти, участва в проучвания на потенциални доставчици, преглед и оценка на ценови предложения
 • Изготвя документи, организира и координира изпълнението на процедури за избор на доставчик съгласно вътрешните правила на дружеството
 • Оказва съдействие на други служители на дружеството във връзка с прилагане на процедурата за избор на доставчици и подготвяне на документи във връзка с прилагането й
 • Участва в договаряне на цени и условия на доставка на стоки и услуги, отстъпки, транспортиране
 • Организира внос на материали и оборудване
 • Прави проучвания за състоянието на пазара, търговски периодични проучвания и рекламни материали на стоки и услуги

ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование – висше вкл. студенти горен курс с икономическа или техническа специалност, подходяща за длъжността.
 • Много добър английски език. Втори чужд език е предимство.
 • Добра компютърна грамотност
 • Познаване на изискванията и стандартите за водене на бизнес кореспонденция и протокола на бизнес комуникациите.
 • Лични качества и поведенчески особености:Организираност, аналитичност, последователност, прецизност.

Дружеството предлага назначаване на 6 месечен стажантски договор с възможност за намалено работно време, съобразено с възможностите на кандидата за съвместяване на учебния и работния процес.

Необходими документи за кандидатстване: автобиография, препоръки (при възможност).

Срокът за подаване на документите е до 30.05.2023.

Всички кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

Мейл за изпращане на кандидатурите: sivanova@asarel-investment.com.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни.

С цел запознаване с Политиката за поверителност на Асарел- Инвестмънт ЕАД, моля посетете сайта на дружеството.