Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за стаж / „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД предоставя възможност за стажантска програма на позиция „Специалист – бизнес развитие”

   

04.05.2023

 

„Асарел - Инвестмънт” ЕАД се наложи като водеща индустриално-търговска компания с активно и високоефективно управление на корпоративния портфейл с приоритети в добивната индустрия.

Във връзка с работата си по проекти за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД предоставя възможност за стажантска програма за длъжността специалист Бизнес развитие, със следните функци и отговорности:

 • Извършва финансови анализи, разработва модели за оценка и участва при изработването на технико-икономически оценки
 • Изготвя различни материали и доклади във връзка с подготовката и реализацията на проекти за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.
 • Участва в извършването на офертни проучвания и договаряния с доставчици и партньори
 • Извършва проучвания, събиране и обработване на информация
 • Изготвя организационни планове и отчети
 • Обслужва и следи за изпълнението на работни програми и графици
 • Обслужва сключването на договори и следи за тяхното изпълнение
male-female-graphic-designers-using-graphics-tablet

Изисквания:

 • Висше икономическо образование, вкл. студенти горен курс
 • Познания в областта на финансовия анализ и оценка на инвестиции
 • Много добър английски език
 • Отлична компютърна грамотност
 • Комуникативност и умение за координиране на дейности и екипи
 • Умение за работа по множество задачи и приоритизиране на задачите
 • Аналитично мислене и способност за вземане на решения

Дружеството предлага назначаване на 6 месечен стажантски договор с възможност за намалено работно време, съобразено с възможностите на кандидата за съвместяване на учебния и работния процес.

Необходими документи за кандидатстване: автобиография, препоръки (при възможност).

Срокът за подаване на документите е до 30.05.2023г.

Мейл за изпращане на кандидатурите: sivanova@asarel-investment.com

Всички кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни.

С цел запознаване с политиката за поверителност на „Асарел - Инвестмънт” ЕАД моля посетете сайта на дружеството.