Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / Tymbark Bulgaria LTD/Тимбарк България ЕООД

   

 

Скъпи студенти, ще се радваме да се запознаем и да ви представим възможностите за развитие и стаж в компанията!

b_69a69803f296646383c77cceb2c6b63c

Тимбарк България ЕООД е основана през 2005г., след придобиването на Queen’s от Маспекс Вадовице Груп (Maspex Wadowice Group). Портфолиото на Тимбарк България ЕООД се простира в различни сектори като: сокове, нектари и напитки; минерални и овкусени води; разтворими продукти; бисквити, като водещите марки в продуктовата гама са Queen’s, Nestea, Tedi, Tiger, Ciao, La Festa, Ekland, мин. вода Велинград и други.

Интернет страница на компанията: https://tymbark.bg/

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://m3.jobs.bg/company/50079

 

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBjODg1MWMtZjRiZC00MTlkLTg5MzAtZGVmZDViZTYxZGUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b94d00f-b08d-4d7b-b404-5a7accfdda84%22%2c%22Oid%22%3a%223cb80a87-291d-4124-9b98-978835ad1ac0%22%7d

Лице, представляващо компанията: Десислава Джурова, d.dzhurova@maspex.com, 0882566055

 

Данни за връзка с представител на компанията: Десислава Джурова, d.dzhurova@maspex.com, 0882566055