Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / Career counseling, Sector for Career Development/Кариерно консултиране, сектор "Кариерно развитие"

   

 

Заповядайте на нашия щанд за кратка кариерна консултация. Можем да обсъдим документите, които сте подготвили за участие във форума и за кандидатстване за работа или стаж, както и да поговорим за Вашите кариерни цели и перспективи. Ще се опитаме да отговорим на всички въпроси, които имате.

11128858_1404771883179566_4257167249649852364_o

Сектор “Кариерно развитие” на Софийския университет цели да оказва подкрепа и съдействие на студентите от Университета по време на кариерно им развитие и първи стъпки в професионалната си реализация. Когато студентите се обърнат за съдействие към кариерните консултанти от сектора, те получават персонално внимание по отношение на: насоки за различните стратегии при търсенето на стаж или работа; информация за свободни стажантски и работни позиции, свързани с професионалното направление на студента; професионална кариерна консултация със GCDF сертифициран кариерен консултант; оказване на съдействие при подготовка на документи при кандидатстване за работа - подготовка на автобиография, мотивационно писмо или други необходими документи при кандидатстване за стаж или работа; ценни практически съвети при явяване на интервю.

Интернет страница на компанията: https://www.facebook.com/careercentersu

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://alumni.uni-sofia.bg/?q=jobs

 

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:Q1-q_L_k4gUZP7cE8Kg3qanmMZ16HASjC5Cr1MWIxQU1@thread.tacv2/1625640565217?context=%7B%22Tid%22:%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22,%22Oid%22:%22178f7e78-dcc3-4ac8-b993-63bd2e4651ec%22%7D

Лице, представляващо компанията: Надя Стоянова, n.stoyanova@admin.uni-sofia.bg, 089 792 2042

 

Данни за връзка с представител на компанията: Надя Стоянова, n.stoyanova@admin.uni-sofia.bg, 089 792 2042