Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / Bulgarian Chamber of Commerce and Industry/Българска търговско-промишлена палата

   

 

Приветстваме посетителите и гостите на Кариерния форум с пожелание всеки да потърси и намери най-подходящото място за своето кариерно развитие, отговарящо на неговото образование, интереси и желание за изява не неговите знания и възможности. Вярваме, че форумът ще се превърне в полезна и ефективна форма за реализацията на всеки млад човек. БТПП набира кандидати за неплатен стаж.

bcci_logo

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на Република България. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес средите. БТПП набира кандидати за неплатен стаж в дирекция по избор на кандидата. Моля, запознайте се с дейността и услугите, които БТПП предлага.

Интернет страница на компанията: www.bcci.bg

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: Повече информация можете да получите на следните имейл адреси: mardor@bcci.bg и m.kazakova@bcci.bg

 

Можете да се свържете с компанията в рамките на работния ден на следните имейли:

Лице, представляващо компанията: Маргарита Дамянова, директор в БТПП, тел. 81 17 477/ 479, mardor@bcci.bg

Лице, представляващо компанията: Васил Чобанов, тел. 81 17 445, pr@bcci.bg

Лице, представляващо компанията: Мариана Казакова, тел. 81 17 445, m.kazakova@bcci.bg

 

 

Данни за връзка с представител на компанията: Мариана Казакова, тел. 81 17 445, m.kazakova@bcci.bg и Маргарита Дамянова, директор в БТПП, тел. 81 17 477/ 479, mardor@bcci.bg