Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Инициативи с бизнеса / Корпоративни / Бизнес партньорства

   

 

Деканското ръководство на Стопанския факултет се стреми да поддържа непрекъсната връзката между факултета и бизнеса, като полага усилия за укрепването на съществуващи, както и за създаването на нови партньорства в рамките на няколко основни направления от дейности.

 

СПИСЪК на споразуменията за сътрудничество с компании и институции

 

1. Учебна и научно-изследователска дейност

Сред отличителните характеристики на обучението в Стопански факултет е практическата ориентираност на преподаваните курсове. Наред с опитния екип от преподаватели, Стопанският факултет работи съвместно с утвърдени професионалисти в областта на управлението, икономиката и финансите чрез следните дейности:

 • гост-лекции на представители от бизнеса в рамките на редовните занятия на бакалавърските и магистърските ни програми;
 • съвместна разработка на самостоятелни или на група от тематично обединени специализирани курсове с участието на експерти от бизнеса, насочени както към студентите от бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, така и към всички желаещи да специализират и подобрят професионалната си квалификацията;
 • разработка на съвместни магистърски и докторски програми, адаптирани към потребностите на корпоративния ни партньор;
 • Организиране на фирмени обучения.

 

Ефективността, развитието и разрастването на тези дейности се подпомага от настоятелства към бакалавърските и магистърските ни програми с участието на представители на бизнеса. С тяхна помощ се осъществява непрекъсната адаптация и актуализация на учебния процес към потребностите на трудовия пазар.

 

 

2. Кариерно-ориентирани дейности

Кариерният център на Стопанския факултет поддържа редица инициативи, подпомагащи професионалната реализация и израстване на текущи и завършили студенти, като:

 • публикува обяви за работа и стажантски позиции на страницата на Стопанския факултет;
 • разпространява информация от работодатели сред базата от контакти на текущи и завършили Стопански факултет студенти;
 • извършва директен подбор на кандидати за обявени вакантни позиции;
 • организира информационни срещи между работодатели и студенти, както и срещи с кариерно-ориентирана насоченост.

 

 

3. Дейности, насочени към корпоративната социална отговорност

Наред с дългогодишната традиционна дейност в подкрепа на устойчивото развитие, Деканското ръководство стартира редица инициативи, сред които е изграждането на модерната визия на сградата и зелените площи пред Стопански факултет, подобрението на материално-техническата база в учебните зали, създаването на споделени работни пространства (co-working spaces) и внедряването на съвременни методи и техники за обучение. Част от тези начинания вече са реализирани успешно с подкрепата на корпоративни и частни дарители, във връзка с което:

 • разработваме рубрика на сайта на Стопанския факултет, в която поддържаме и регулярно актуализираме списъка с дарители;
 • отразяваме новините за направени дарения чрез прес съобщения в медийното пространство;
 • работим в полза на изграждането на визия за социална отговорност, както на Стопанския факултет, така и на дарителските компании.