Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / FEBA TV - видео новини / Видео-новини и медийни участия / Гл. ас. д-р Мария Трифонова коментира новото законодателство на ЕС за промишленост с нулеви нетни емисии пред Bloomberg TV

   

20.06.2024

 

В последната седмица на май Европейският съвет прие Европейското законодателство за промишленост с нулеви нетни емисии. С това беше направена последната стъпка към приемането на нов закон, който въвежда рамка от мерки, насочени към увеличаване на производствения капацитет на Европа за технологии, ключови за постигането на климатичните цели на ЕС.

Главен асистент д-р Мария Трифонова, заместник-директор на Учебно-научна лаборатория „Приложни изследвания в областта на прехода към въглеродна неутралност“ (УНЛ Net-Zero Lab), коментира в интервю за предаването „Made in Green“ (Bloomberg TV) мотивите за приемането на законодателната рамка и целите, които се очаква тя да постигне.

Picture2MT

Европейското законодателство за промишленост с нулеви нетни емисии е предназначено да защити европейските фирми от конкуренцията на САЩ и Китай по време на прехода от изкопаеми горива към чиста енергия. То има три основни измерения:

  • Инвестиции
  • Умения
  • Иновации

Сред ключовите мерки на NZIA са показатели, според които ЕС трябва да произвежда поне 40% от годишните си нужди за внедряване на технологии, необходими за постигане на климатичните и енергийни цели на ЕС, като соларни панели, вятърни турбини, батерии и термопомпи, до 2030 г. и да завладее 15% от глобалната пазарна стойност на тези технологии до 2040 г.

Също така се изисква от производителите на петрол да започнат внедряването на инфраструктура за улавяне и съхранение на въглерод (CCS), като разработят съоръжения за постоянното съхранение на общо 50 милиона тона годишно въглероден диоксид, уловен от индустриалните процеси, обикновено в изчерпани нефтени и газови находища.

Други мерки включват:

  • Опростяване на процедурите за издаване на разрешителни и подкрепа на стратегически проекти.
  • Улесняване на достъпа до пазара за стратегически технологични продукти.
  • Подобряване на уменията на европейската работна сила чрез стартиране на академии за индустрия с нетни нулеви емисии и създаване на платформа за координиране на действията на ЕС в тази област.
  • Насърчаване на иновациите чрез създаване на благоприятни регулаторни рамки за разработване, тестване и валидиране на иновативни технологии (известни като регулаторни пясъчници).

Цялото интервю вижте тук.