Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Статия на гл.ас. д-р Савина Михайлова-Големинова съвместно с колеги от Финансовия университет към Правителството на Руската федерация

   

10.06.2020

 

 

Статия на тема „Права на данъчнозадължените лица според спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и „дигитално“ място на стопанска дейност“ (“Taxpayers’s under the Double Tax Avoidance Agreements and “Digital” Permanent Establishment”) на проф. дюн. Марина Лапина и нейнияя докторант Алексей Иванов (Катедра за правно регулиране на икономическите дейности, Финансов университет към правителството на Руската федерация, Москва, Русия) съвместно с гл. ас. д-р Савина Иванова Михайлова-Големинова (СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, Катедра „Икономика и управление по отрасли“) бе публикувана в бр. №1 (9) май 2020 г. на списанието „Analizy i Studia CASP“ на Данъчния център при Варшавския икономически университет (SGH Warsaw School of Economics), който е най-старият икономически университет в Полша.

 

journal

 

Също така, в резултат на сътрудничеството между Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Финансовия университет към правителството на Руската федерация, два екипа на организациите подготвиха проектно предложение на тема „Цифрова трансформация на публичната администрация“ за Конкурса за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – Русия 2019-2020 г. на Фонд „Научни изследвания“, МОН.