Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Проучвания на мненията и оценките на студентите и преподавателите в Историческия факултет

   

 

 1. Доклад с анализ на данни от анкетно проучване на мненията и оценките на работодатели, относно качеството на обучение в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. София 2023
 2. Доклад с анализ на данни от анкетно проучване на мненията и оценките на студентите от ОКС „Матистър” на Исторически факултет за учебния процес и резултатите от него. София 2023
 3. Доклад с анализ на данни от анкетно проучване на мненията и оценките на студентите от ОКС „Бакалавър” на Исторически факултет за учебния процес и резултатите от него. София 2023
 4. Доклад с анализ на данни от анкетно проучване на мненията на студентите в последни курсове на ОКС"Бакалавър" на Исторически факултет за нагласите им към обучение в магистърска степен. София 2022
 5. Доклад с резултати от анкетно проучване на мнението на преподавателите в Исторически факултет, софийски университет „Св. Климент Охридски” относно обучението в електронна среда. София 2022
 6. Доклад с анализ на данни от анкетно проучване на мненията и оценките на студентите от ОКС „Бакалавър” на Исторически факултет за учебния процес и резултатите от него. София, май 2021
 7. Доклад с анализ на данни от анкетно проучване на мненията и оценките на докторантите от направление 2.2. Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за качеството на учебния процес в докторската степен. София 2020
 8. Доклад с анализ на данни от анкетно проучване на мненията и оценките на докторантите от направление 3.1. Катедра „Етнология“ Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за качеството на учебния процес в докторската степен
 9. Доклад с анализ на данни от анкетно проучване на мненията и оценките на студентите в Софийския университет „Св. Климент охридски“ относно провежданото обучение в условията на пандемия. София 2020
 10. Доклад анализ на данни от анкетно проучване на мненията и оценките на студентите от Исторически факултет за учебния процес и ефектите от него. София 2015
 11. Доклад с анализ на данни от анкетно проучване на мненията и оценките на студентите в магистърските програми на исторически факултет за учебния процес и ефектите от него. София 2015