Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / Доц. д-р Росица Ташева – Нова обща история

   

Приемно време:

сряда 11.00-13.00 в каб. 30

 

Телефон: +359 2 9308/ 366

E-mail: r.tasheva@clio.uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

 

Биографични данни:

 • 1976 г. – завършила 114 Английска езикова гимназия в София
 • 1982 г. – магистър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“; втора специалност Философия
 • 1983-1986 – редовен докторант в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ към катедра Нова и съвременна история
 • 1986 г. – доктор по история; тема на дисертацията: „Парижкият якобински клуб в години I и II на френската република (1792—1794 г.)“
 • 1986 г. – научен сътрудник II ст. в катедрата по Нова и съвременна история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 1989 г. – научен сътрудник I ст.
 • 1991 г. – главен асистент
 • 2007 г. – доцент

Специализации:

 • 1984 г. — Франция, Институт по История на Френската революция в Парижки университет І
 • 1989 г. — Франция, Институт за изследвания и документалистика по социални науки в университета в Горна Нормандия (град Руан)

Лекционни курсове:

 • Бакалавърски: Нова обща история; История на европейските държави и САЩ в ново време; Политически идеи и движения в новото време; Парламентаризъм и конституционализъм в Европа в модерната епоха; История на Атлантическата демокрация
 • Магистърски: Франция и Америка, ХVІ-началото на ХІХ век; Междудържавните отношения в Европа във Века на Просвещението; Контрареволюцията срещу революцията във Франция, XVIII-XX век

Избрани публикации:

Книги

 • Якобинците във Френската революция, 1789—1794. С., Университетско издателство “Климент Охридски”, 1989. (256 с.)
 • Френският абсолютизъм. Основи, теория, принципи. Велико Търново, Фабер, 2007. (452 с.)

Статии и студии

 1. Regards sur l’histoire du Club des Jacobins de Paris (1789—1792). — Bulgarian Historical Review, 1985, N° 4, 32—49.
 2. Le programme des Jacobins pour sauver la Révolution durant l’été de 1793. — Bulgarian Historical Review, 1987, N° 2, 50—62.
 3. Recherches sur les membres du club des Jacobins de Paris (21 septembre 1792—9 thermidor an II). — Etudes balkaniques, 1988, N° 3, 40—53.
 4. Парижките якобинци и санкюлотското движение. — Векове, 1989, № 4, 28—37.
 5. Sur certains aspects de l’activité sociale des Jacobins parisiens, 1792—1794. — In: Paris et la Révolution. Présentation de Michel Vovelle. Actes du Colloque de Paris I, 14—16 avril 1989. Paris, Publications de la Sorbonne, 1989, 135—145.
 6. Периодичният печат и свободата на словото в годините на Френската революция (1789—1799). — В: Модерният историк. Въображение, информираност, поколения. Съст. К. Грозев и Т. Попнеделев. С., ИК Даниела Убенова, 1999, 161—170.
 7. Дефиниции на предреволюционното минало — старият режим и абсолютизмът във Франция. — Историческо бъдеще, 2003, № 1—2, 152—171.
 8. Теорията за “Държавната необходимост” (Raison dEtat) във Франция през ХVІІ век и принципите на абсолютизма. — История, 2005, № 4, 19—36.
 9. “Законите на кралството” и конституцията на френската абсолютна монархия. — Историческо бъдеще, 2005, № 1—2, 186—227.
 10. От суверенитета на разума към суверенитета на краля: новаторство и традиционализъм в политическата философия на френското просвещение. — История, 2007, № 2—3, 31—51.
 11. За Етиен дьо Ла Боеси, свободата и доброволното робство. В: История в преход. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Драгомир Драганов. С., Университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, 2008, 75—85
 12. Благородниците срещу абсолютизма във Франция през ХVІІІ век. — История, 2009, № 1—2, 23—42.
 13. Между традиционализма и реформизма: консервативните идейни течения във Франция в епохата на Просвещението. - В: Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. д-р Искра Баева, С., Университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, 2011, 227—239.
 14. На кого принадлежи суверенитетът в държавата? Идеологическите спорове между „монархомахи” и „политици” по време на религиозните войни във Франция. В: Mediaеvalia. Специално издание. Quod Deus Vult! Сборник в чест на професор дин Красимира Гагова. Съставители и редактори: Ивайла Попова, Александър Николов и Никола Дюлгеров. София, 2013, 423—437.
 15. The French Republic and the Ottoman Empire: The Citoyen Descorches in Constantinople (1793-1795). — In: Power and Influence in South-Eastern Europe 16th-19th Century. Edited by Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev and Vania Racheva. Berlin: LIT Verlag, 2013, 339—347.
 16. Regions and Borders During Revolutionary Transformations: The Example of the Papal Enclaves Avignon and the Comtat Venaissin in the Years of the French Revolution. — In: Bordering Early Modern Europe. Edited by Maria Baramova, Grigor Boykov and Ivan Parvev. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2015, 149—159.

Учебни помагала

 1. История за 8. клас на единното средно политехническо училище. (В съавторство). С., Държавно изд. “Народна просвета”, 1988.
 2. История. 8. клас на средното общообразователно училище. (В съавторство) С., Просвета, 1991.
 3. Френската революция в текстове и документи, 1789—1799. (Съставителство и превод). С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1992. (232 с.)