Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Защита на дипломни работи за ОКС "Магистър"

   

Практико-приложен държавен изпит за квалификационно ниво Магистър

Магистърска програма Дата
„Учител по география в средното училище” 12.09.2024 г.

 

Защита на дипломни работи за квалификационно ниво Магистър

Магистърска програма Дата Зала Час
„Геология и палеонтология” 13.03.2024 г.
05.06.2024 г.
   
„Гемология“    
„Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“, „Икономическа геология“ 13.03.2024 г.
05.06.2024 г.
   
УТД, „Туризъм”, „Културен туризъм” и „Екотуризъм” 16.02.2024 г.
14.06.2024 г.
   
„Ландшафтна екология и природен капитал” редовно обучение
13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.

 

 

 

 

 

 

задочно обучение
13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.

 

 

 

 

 

 

РРУ и РУСР редовно обучение
13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.
   
задочно обучение
13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.
   
ИКУВ, „Геоморфология” и „Управление на природната среда и рискови процеси” редовно обучение
13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.

 

 

 

 

 

 

задочно обучение
13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.

 

 

 

 

 

 

„Регионална сигурност” и „Географско образование” 13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.
„Управление на човешките ресурси” 13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.
 
ПУТС 13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.
ГИСК 13.03.2024 г.
04.09.2024 г.
КПГ 13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.
   
„Регионални изследвания и устойчиви региони” 03.07.2024 г.
04.09.2024 г.
   
„Учител по география в средното училище” 13.03.2024 г.
04.09.2024 г.