Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Нови магистърски програми в ГГФ

   
Съвместни с Национален военен университет „Васил Левски“

 

Съвместни с Югозападен университет „Неофит Рилски“

 

Документи могат да се подават в Деканат на ГГФ, СУ – бул. Цар Освободител 15, Северно крило, ет.2, каб. 254 или на имейл naidenov@gea.uni-sofia.bg