Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Интердисциплинарен обучителен семинар по проект "Докторантски Център"

   

В периода 12 - 14.10.2018 г. в Боровец бе проведен интердисциплинарен обучителен семинар „Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план“, организиран съвместно от ГГФ, ФзФ и ИФ и финансиран по проект „Докторантски Център“.
Приветствие към участниците изнесоха заместник ректорите проф. дфн Мария Стойчева и доц. д-р Георги Вълчев, както и зам. декана на ГГФ доц. д-р Никола Ботушаров.

Семинар „Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план - 04124

В рамките на 3 дни, включващи 4 панела и 8 лекторски и докторантски сесии, участие взеха 11 преподаватели и 18 докторанти, студенти и млади учени. Те представиха и дискутираха теми върху проблемите на климата, търсенето на баланс между възобновяеми и невъзобновяеми ресурси, рисковете и възможностите пред човешкото общество в контекста на промените в средата и техните исторически аспекти.

Семинар „Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план - 04116

Лекции и доклади изнесоха преподаватели и докторанти на Геолого-географския факултет, Физическия и Историческия факултет. Участниците получиха възможност да разширят погледа си върху темите на своя изследователски интерес чрез дискусия със свои колеги от различни научни дисциплини. Представените презентации разгледаха теми в широк диапозон, като някои от акцентите бяха значението на енергийните източници в световен мащаб, водните ресурси, трансграничните проблеми и политическите предизвикателства в Близкия Изток и на Балканите, геоморфоложките промени в планините на фона на климатичните промени, екстремните метеорологични явления, антропогенното влияние върху климата, градската среда и замърсяванията, историческите наводнения в България, сведенията за климата и благата в историческите извори и много др.

Семинар „Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план - 04170