Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Картография и ГИС

   

Ръководител: доц. д-р Антон Филипов

стая 279-Б
тел. 02 9308 441
fil@gea.uni-sofia.bg

Секретар: Ина Илчева

стая 281-А
тел. 02 9308 277
voislavova@gea.uni-sofia.bg

Основана 2001 г.

Научноизследователско направление: Географски информационни системи и Картография.

 

Преподаватели