Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Документи / Противоепидемични правила за провеждане на присъствените занятия / За осигуряващите учебния процес

   

Осигуряващите учебния процес спазват следните правила:

  1. Да не се допускат в помещенията лица в карантитен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания;
  2. При случай на съмнение за заболяване да се следва документът Действия при установяване на лица със съмнения за заболяване;
  3. 10 минути преди началото на занятията и в почивките да се извършва проветряване на помещението, освен ако условията не позволяват това;
  4. Занятия се допускат при запълненост до 30% от капацитета на помещението и не повече от 30 присъстващи при дистанция най-малко 1,5 м.