Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / График

   

Учебна година 2021/2022

 

ЗАПОВЕД № РД 19-279 / 23.07.2021 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2021/2022 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР ИЗПИТНА СЕСИЯ СВОБОДНИ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

от 01.10.2021 г. до 21.01.2022 г.

(15 учебни седмици)

 

от 24.01.2022 г. до 18.02.2022 г.

 

25.11.2021 г. - Патронен празник

08.12.2021 г. - Студентски празник

от 24.12.2021 г. до 03.01.2022 г. – (коледни и новогодишни празници)

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

от 07.09.2021 г. до 30.09.2021 г.

(очни занятия)

 

 

от 08.11.2021 г. до 03.12.2021 г.

от 03.01.2022 г. до 21.01.2022 г.

 

 

 

II. Летен семестър

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР ИЗПИТНА СЕСИЯ СВОБОДНИ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

от 21.02.2022 г. до 10.06.2022 г.

(15 учебни седмици)

 

 

 

от 13.06.2022 г. до 08.07.2022 г.

 

 

03.03.2022 г. – Официален празник

от 21.04. до 26.04.2022 г. - Великденски празници

01.05.2022 г. - Официален празник

06.05.2022 г. - Официален празник

24.05.2022 г. - Официален празник

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

от 24.01.2022 г. до 18.02.2022 г.

(очни занятия)

 

 

от 21.03.2022 г. до 08.04. 2022 г.

от 20.06.2022 г. до 08.07. 2022 г.

 

 

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
от 15.08.2022 г. до 02.09.2022 г.

 

 

 

  • Откриването на учебната 2021/2022 година да се проведе на 01 октомври 2021г.

 

  • С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС ”магистър” след висше образование.

 

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/

 

 

Учебна година 2020/2021

 

Изменение със заповед № РД 19-12 / 18.01.2021 г.

Отнася се за Физически факултет, само за редовно обучение на ОКС "Бакалавър"

Зимен семестър: удължава се до 7.02.2021 г.
Зимна сесия: удължава се до 26.02.2021 г.
Летен семестър: от 1.03.2021 до 18.06.2021 г.
Лятна сесия: от 21.06.2021 до 16.07.2021 г.

 

 

ЗАПОВЕД № РД 19-290 / 21.07.2020 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2020/2021 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия
Редовно обучение
01.10.2020 - 22.01.2021
15 учебни седмици

 

25.11.2020 - Патронен празник

08.12.2020 - Студентски празник

24.12.2020 - 03.01.2021
Коледни и Новогодишни празници

 

25.01.2021 - 19.02.2021
Задочно обучение
Очни занятия
09.09. - 30.09.2020
I-ва: ноември - декември 2020
II-ра: януари - февруари 2021

 

II. Летен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия Поправителна
сесия
Редовно обучение
22.02. - 11.06.2021
15 учебни седмици

 

29.04 - 04.05.2021 - Великденски празници

24.05.2021 - Дни на българската просвета и славянската писменост

 

14.06. - 09.07.2021 16.08. - 03.09.2021
Задочно обучение
Очни занятия
25.01. - 19.02.2021
I-ва: март - април 2021
II-ра: юни - юли 2021
16.08. - 03.09.2021

 

  • Откриването на учебната 2020/21 година да се проведе на 01 октомври 2020 г.

 

  • С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС ”магистър” след висше образование.

 

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/