Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Обща физика

   

с присъединен Университетски център за космически изследвания и технологии

 

Ръководител проф. дфзн Виктор Иванов
каб.: Б331
тел.: (02) 8161 899
e-mail: vgi@phys.uni-sofia.bg

 

Уеб сайт на катедрата

 

СЪСТАВ

доц. д-р Захари Златанов
каб.: Б305
тел.: (02) 8161 632
e-mail: zaho@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Ивелина Димитрова
каб.: Б309, В10
тел.: (02) 8161 807, 8161 268
e-mail: divelina@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Христо Илиев
каб.: Б314
тел.: (02) 8161 791
e-mail: h_iliev@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Пламен Петков
каб: А224
e-mail: pvpetkov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Гошо Гоев
каб.: Б321
тел.: (02) 8161 669
e-mail: gogo@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Димитър Лютов
каб.: Б310
тел.: (02) 8161 825
e-mail: d_lyutov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Гергана Алексиева
каб.: Б325
тел.: (02) 8161 646
e-mail: gerry@phys.uni-sofia.bg

физик Галина Деянова
каб.: А405, Б301
тел.: (02) 8161 888, 8161 736
e-mail: deyanova@phys.uni-sofia.bg

физик Стоянка Пешкалова
каб.: А427
тел.: (02) 8161 870
e-mail: taniabp@phys.uni-sofia.bg

физик Пламен Дронзин
лаб.: Б304
e-mail: dronzin@phys.uni-sofia.bg

 

Контакти с бивши членове на катедрата