Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Обяви и покани

   

Лекция на проф. Христо Иглев на тема "Investigation of polaron dynamics in polymers and perovskites by femtosecond infrared spectroscopy", 30 май 2024 г., 11:00 ч.
покана / абстракт

Научна конференция по околна среда - НИМХ, 19-20 март 2024 г.

Second International School on Simulation of Nuclear Reactor Systems (SINUS)
Remote training: 22.04-10.05.2024; In-person training: 20-22.05.2024 in Lucca, Italy
Deadline: 15 February 2024

International Summer Student Program at GSI-FAIR, July 22 - Sep. 12, 2024
Кандидатстване: до 31 януари 2024 г.
Информация: URL1, URL2

Покана за закриване на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие в България
5 декември 2023 г.

Обучителен научно-приложен курс, използващ сателитни данни SAR

Студентски хакатом 2021 »
25 и 26 ноември 2021 г.

Дистанционен форум "Микроелектроника и мехатроника"

Програма във Физическия факултет за събитието "Нощ на учените", 25 септември 2021 г.

Международна младежка конференция NEXT 75 - в диалог за бъдещето (запис)
Проведена на 16 декември 2020

48-ма Национална конференция по въпросите на обучението по физика
2-4 октомври 2020 г., Физически факултет

22FDX: An Optimal Technology for Automotive and mmWaveDesigns / Speaker: Venkat Ramasubramanian
07.11.2019, 14:15, A315

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ - организират JobTiger и Career Guide, 26 септември 2019 г.
Facebook страница

Курсове за повишаване на квалификацията на учителите по предметите „Човек и природа“ и "Физика" за 7-8 клас

Катедра астрономия - събития:
- Информационни вечери относно магистърска програма "Астрономия и популяризация на астрономията" - 24 и 26 август 2018 г.
- Курсове по астрономия за учители и любители - 13-16 септември 2018 г.

Покана за събитие по стартиране на проекта "Национален център по мехатроника и чисти технологии"
30 май 2018 г., 12:30 часа

Ден на кариерата във Физически факултет - 15 ноември 2016 г.

International Symposium on Recent Observations and Simulations of the Sun-Earth System III - September 11-16, 2016 - Golden Sands, Varna, Bulgaria
website, pdf

Програма на лекциите на проф. Романели (Университета в Триест, Италия)
Физически Факултет, 16-19 май 2016

Среща-дискусия "Българският Чернобил" /Неудобната истина - 30 години по-късно/
26 април 2016, 14:00-18:30, Физически факултет

Проведе се юбилейна конференция, посветена на 100-ата годишнина от рождението на проф. Иван-Асен Николов Петков

Покана за конференция „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ПИОНЕРИТЕ“ - 30 октомври 2015 г.
посветена на 100 години от рождението на проф. Иван-Асен Николов Петков

Публична презентация на италианския астронавт Умберто Гуидони - 8 октомври 2015 г., 19.00 ч.

Европейска нощ на учените - 28 септември 2012 г. - сайт ; програма в БАН, Централно управление

"Мястото на човека в Космоса" - среща на философи и астрономи, 16 януари, четвъртък, 2014 г.

9-та Международна Конференция по Физика на Балканския Физически Съюз - BPU9, 24 - 27 Август 2015 - Истанбулски Университет, Истанбул, Турция

Покана за Общо събрание на факултета, което ще се състои на 1.12.2014 г., от 14.00 ч. в А205

Международна младежка конференция NEXT 75

16 декември 2020, от 14:00 ч.
онлайн на https://next75.com