Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Журналистика – Медийна музика), обявен в Държавен вестник, бр. 65 от 16 август 2019 г.

   

Кандидат: доц. д.н. Венцислав Димов Димов

Материали:

Рецензии / Reviews:

  • проф. дсн Снежана Попова BG / FR
  • проф. дизк Розмари Стателова BG / EN
  • проф. дфн Иван Стефанов BG / EN

Становища / Opinions:

  • проф. д.н. Любомир Стойков BG / EN
  • проф. д-р Иванка Влаева-Стоянова BG / EN
  • доц. д.н. Петя Александрова BG / EN
  • доц. д-р Жана Попова BG / EN