Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Журналистика – Комуникационен мениджмънт – управление на масовите възприятия), обявен в Държавен вестник, бр. 23 от 17.03.2017 г.