Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Журналистика – Телевизионни системи), обявен от СУ “Св. Климент Охридски” в Държавен вестник, бр. 32 от 22.04.2016 г.