Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Журналистика – Социология на публичната комуникация), обявен в Държавен вестник, бр. 47 от 21.06.2016 г.