Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по математика и информатика / 4.6. Информатика и компютърни науки / Информационни системи

   

Бакалавърска програма „Информационни системи“ подготвя специалисти, които да познават добре всички аспекти на разработването и поддържането на информационни системи. Учебният й план е разработен в съответствие с изисквания, известни като IS 2002 Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degr ee Programs in Information Systems, разработен от ACM, AIS и AITP през 2004 год. Той осигурява задълбочена подготовка на студентите, както в различните направления на технологиите – основната част на информационните системи, така и по отношение на средства за бизнес развитие.

Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: ОКС "бакалавър"
Специалност: МИБ01011 3 Информационни системи
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8
Професионална квалификация: Бакалавър по информационни системи

Още за специалност Информационни системи (редовно)