Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по математика и информатика / 4.5. Математика / Статистика

   

Бакалавърска програма „Статистика“ подготвя аналитични специалисти с умения за прилагане на методите на математическата статистика, съчетани със задълбочена математическа подготовка и ползване потенциала на най - новите информационни технологи. Те ще могат да решават разнообразни задачи, които се свеждат до анализ на данни.

Професионално направление: 4.5. Математика
Степен: ОКС "бакалавър"
Специалност: МИТ010113 Статистика
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8
Професионална квалификация: Бакалавър по статистика

Още за специалност Статистика (редовно)