Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Задължително попълване на електронни....

   

След направеното проучване на студентското мнение през учебната 2015/2016 г. и във връзка с изискванията на Процедурата за атестиране на преподавателите в СУ, от учебната 2016/2017 г. във Факултета по класически и нови филологии се въвежда редовно задължително проучване на студентското мнение за качеството на образователния процес в отделните дисциплини в системата E-Learn.

I. Анкети за бакалаври:

- достъпни са на официалния Moodle сайт с адрес:

 

http://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=513

 

Попълването на електронните анкетни карти е задължително за всички изучавани през летния семестър на 2016/2017 г. дисциплини!

Влизането в системата е чрез потребителското Ви име и парола за СУСИ, а анкетните карти са прикачени към всеки от изучаваните от Вас през летния семестър курсове в категорията „Анкетни проучвания“, „Анкета за оценка на курс, летен семестър, 2016/2017“, „Бакалаври, летен семестър, 2016/2017“, „Магистри, летен семестър, 2016/2017“и съответната специалност в Moodle сайта на ФКНФ. Можете да попълните анкетните карти и през вашия профил, избирайки категорията „Моите курсове“ от менюто вляво.

 

 

 

Анкетната карта е както предишната със следните разлики:

 

- махнато е полето за наименование курса - в интерфейса при попълването се чете най-отгоре името на курса, а и в експорта също е включено наименованието на дисциплината

 

- към полетата "Преподавател" и "Асистент" са добавени пояснителни текстове - за преподавател (В случай, че курсът няма лектор, моля въведете "Няма"); за асистент (В случай, че курсът няма асистент, моля въведете "Няма")

 

- най-накрая на анкетата е добавена текстова кутия за въвеждане на свободен текст "Ако имате други бележки или препоръки, които смятате, че ще бъдат полезни за екипа, провеждащ курса, моля напишете ги по-долу."

 

 

Анкетата е анонимна, като преподавателите ще имат достъп до резултатите от проучването едва след приключване на сесията.

 

Анкетите ще бъдат отворени за попълване от 06.06.2017 г. до 12.06.2017 г.