Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Учебни занятия до края на зимния семестър 2021-22

   

Провеждане на учебните занятия до края на зимния семестър на учебната 2021/2022

 

 

Уважаеми колеги,

 

Уведомяваме Ви, че според решение на Факултетния съвет на Факултета по класически и нови филологии от 09 ноември 2021 г. учебните занятия през зимния семестър на учебната 2021/2022 г. във факултета ще продължат да се провеждат присъствено в онлайн среда до края на семестъра. Семестриалните изпити ще се провеждат също онлайн. По преценка на преподавателя и при спазване на всички противоепидемични мерки по изключение изпитите по практически език могат да бъдат проведени присъствено след разрешение от Декана.

 

 

Декан:/п/проф. д-р Мадлен Данова

Факултет по класически и нови филологии
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
гр. София 1504, бул. "Цар Освободител" № 15
тел. 02/9308-381; 02/846-82-90
e-mail: dekanat@fcml.uni-sofia.bg