Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / РЕЗУЛТАТИ от ИЗПИТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК проведен на 04.12.2016г.

   

 

 

NAME

 

 

DICTATION

 

 

TEST

 

 

ESSAY

 

 

TOTAL

 

 

Анастасия Дачева

 

 

12

 

 

41

 

 

23

 

 

76

 

 

Радослава Евгениева

 

 

0

 

 

26

 

 

16

 

 

42

 

 

Свилен Иванов

 

 

8

 

 

32

 

 

17

 

 

57

 

 

Албена Зафирова

 

 

0

 

 

24

 

 

3

 

 

27

 

 

Весела Матева

 

 

0

 

 

18

 

 

0

 

 

18

 

 

Петя Манолова

 

 

11

 

 

39

 

 

24

 

 

74

 

 

Борислава Борисова

 

 

0

 

 

9

 

 

19

 

 

28

 

 

Божидар Постомиров

 

 

0

 

 

10

 

 

12

 

 

22

 

 

Кристина Вутева

 

 

10

 

 

34

 

 

21

 

 

65

 

 

Христина Оцетова

 

 

0

 

 

12

 

 

5

 

 

17

 

 

Петя Лазарова

 

 

0

 

 

15

 

 

18

 

 

33

 

 

Йорданка Станева

 

 

5

 

 

22

 

 

18

 

 

45

 

 

Биляна Спасова

 

 

0

 

 

17

 

 

15

 

 

32

 

 

Екатерина Стоянова

 

 

0

 

 

16

 

 

6

 

 

22

 

 

Деница Лесова

 

 

0

 

 

16

 

 

10

 

 

26

 

 

Ралица Ценова

 

 

13

 

 

32

 

 

22

 

 

67

 

 

Николинка Топалова

 

 

7

 

 

30

 

 

20

 

 

57

 

 

Елеонора Васкова

 

 

0

 

 

16

 

 

12

 

 

28

 

 

Гюляй Солак

 

 

0

 

 

7

 

 

0

 

 

7

 

 

Геновева Хинова-Маркова

 

 

0

 

 

23

 

 

19

 

 

42

 

 

 

 

ПРИЕТИ

 

 1. Анастасия Дачева
 2. Петя Манолова
 3. Ралица Ценова
 4. Кристина Вутева
 5. Николинка Топалова
 6. Свилен Иванов
 7. Йорданка Станева
 8. Радослава Евгениева
 9. Геновева Хинова-Маркова
 10. Петя Лазарова
 11. Биляна Спасова
 12. Борислава Борисова
 13. Елеонора Васкова
 14. Албена Зафирова
 15. Деница Лесова
 16. Божидар Постомиров
 17. Екатерина Стоянова