Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Публична лекция на доц. д-р Гюри Бурдал Стайен

   

Факултет по класически и нови филологии към СУ
Катедра по германистика и скандинавистика
Специалност Скандинавистика

Норвежките мелодични ударения:
предизвикателство за чужденците, изучаващи норвежки

Публична лекция на
доц. д-р Гюри Бурдал Стайен
/Университета за приложни науки в гр. Хедмарк (Норвегия) и Университета в Осло/

 
07 декември 2016 /сряда/ 10.00 ч.
Нова конферентна зала, Северно крило
Ректорат на СУ
Лекцията ще се проведе на английски език
 
Д-р Гюри Бурдал Стайен е доцент по норвежка граматика, фонетика и фонология в Университета за приложни науки в гр. Хедмарк (Норвегия) и гост-изследовател в Центъра за изучаване на многоезичието в Университета в Осло.
_
2222

Сред основните й научни интереси са многоезичието и интеркултурната комуникация, контактната и ареалната лингвистика, креолските езици, фонетиката и фонологията. Автор е на изследвания върху контактите между френския език и местните езици на остров Реюнион и в Централноафриканската република, усвояването на норвежкото произношение от емигранти с африкански произход в Норвегия и др.

 

СКАНДИНАВИСТИКА