Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Приемни изпити в магистърските програми 2017г.

   

ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ УЧЕБНА 2017/2018 г.

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:

 

 

 

 • Класическа филология (”АНТИЧНА КУЛТУРА И ЛИТЕРАТУРА”):

13.09.2017 г., 16.00 ч., каб. 175

 • Новогръцка филология (”ЕЗИКОЗНАНИЕ И ПРЕВОД”):

14.09.2017 г., 9.00 ч., каб. 176

 • Унгарска филология (”КУЛТУРА НА УНГАРИЯ И ПРЕВОД”):

14.09.2017 г., 09.30 ч., III блок, 227 зала

 • Френска филология/Английска филологии (“ПРЕВОД”):

13.09.2017 г., 9.00 ч., 243 ауд. (писмен изпит)

 • Френска филология ("ФРАНКОФОНИЯ, МНОГОЕЗИЧИЕ И МЕЖДУКУЛТУРНА МЕДИАЦИЯ"):

13.09.2017 г., 14.00 ч., каб. 233

 • Италианска филология (“АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО И БАЛКАНИТЕ: ИТАЛИЯ - БЪЛГАРИЯ”):

13.09.2017 г., 10.00 ч., зала 233

 • Немска филология (“ЕЗИК, КУЛТУРА, ПРЕВОД”):

13.09.2017 г., 13.00 ч., каб. 148 А

 • Скандинавистика (“ЕЗИК, КУЛТУРА, ПРЕВОД”/ “НОРДИСТИКА”):

13.09.2017 г., 10.00 ч., каб. 163

 • Английска филология (“КОМУНИКАЦИЯ: ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА, МЕДИИ”)
 • Английска филология (“ЕЗИК И КУЛТУРА (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК”):

13.09.2017 г., 9.30 ч., зала 1

 • Английска филология/Френска филология/Немска филология (“КОНФЕРЕНТЕН ПРЕВОД”):

13.09.2017 г., 14.00 ч., 243 ауд. (писмен изпит)

14.09.2017 г., 09.00 ч., 212А ауд. (устен изпит)

 • Испанска филология (“СЕМИОТИКА, ЕЗИК И РЕКЛАМА“ (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) :

13.09.2017 г., 15.00 ч., Испаноезична библиотека „Еухенио Косериу“ (писмен тест)

13.09.2017 г., 16.00 ч., Испаноезична библиотека „Еухенио Косериу“ (интервю)

 • Испанска филология (“УСТЕН ПРЕВОД“) :

13.09.2017 г., 15.00 ч., Испаноезична библиотека „Еухенио Косериу“ (писмен тест)

13.09.2017 г., 17.00 ч., Испаноезична библиотека „Еухенио Косериу“ (интервю)

 • Испанска филология/Португалска филология (“ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА“)

13.09.2017 г., 11.00 ч., каб. 135А

 • Испанска филология/ Португалска филология („ИБЕРОАМЕРИКАНИСТИКА“)

13.09.2017 г., 14.00 ч., ИЕЦ

 • Английска, френска, немска, испанска, португалска, италианска, класическа, новогръцка филологии („МЕТОДИКА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ”):

13.09.2017 г., 16.00 ч., каб. 251

 • Тюркология („ОСМАНИСТИКА“) - неспециалисти:

13.09.2017 г., 10.00 ч., каб. 16, ЦИЕК

 • Арабистика („БЛИЗКОИЗТОЧНИ ИЗЛСЕДВАНИЯ: ОБЩЕСТВО И КУЛТУРА НА АРАБСКИЯ СВЯТ“):

13.09.2017 г., 13.00 ч., зала 3Б, ЦИЕК

 • Арабистика/Китаистика/Иранистика: („ПРЕВОД С ИЗТОЧЕН ЕЗИК“ (АРАБСКИ, КИТАЙСКИ, ПЕРСИЙСКИ)

13.09.2017 г., 13.00 ч., зала 21, ЦИЕК

 • Японистика („ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА“):

13.09.2017 г., 10.00 ч., 31 А, ЦИЕК

 • Кореистика („ОБЩЕСТВО И КУЛТУРА НА КОРЕЯ“):

13.09.2017 г., 13.00 ч., каб. 111, ЦИЕК

 • Индология/Иранистика („ИНДИЙСКО И ИРАНСКО КУЛТУРОЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ“):

13.09.2017 г., 11.00 ч., каб. 19, ЦИЕК

 • Европейски съюз и европейска интеграция

(„КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ И ГЕОПОЛИТИКА НА ЕС“/ „ЕВРОПА И АЗИЯ: КУЛТУРНА ДИПЛОМАЦИЯ И ГЕОПОЛИТИКА на ЕС“):

13.09.2017 г., 09.00 ч., зала 2

 • Южна, Източна и Югоизточна Азия („ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ“)

13.09.2017 г., 15.00 ч., зала 6В, ЦИЕК

 

 

Информация за Магистърските програми, срокове за кандидатстване, необходими документи ...

 

За друга или допълнителна информация: 02 9308381, 02 8468290