Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ в Университета в Тирана, Албания...

   

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ в Университета в Тирана, Албания, специалност френска филология по одобрен Проект № 2017-1-BG01-KA107-036050 – „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за академични години 2017 – 2019 г.

 

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи тук.

 

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2018/01/11/partner_countries/

 

Подробна информация за свободното място за ФКНФ, приемащия университет, периода на мобилноста и гранта може да намерите в приложените таблици.

 

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/2018/01/FKNF_2017-1-BG01-KA107-036050.pdf

 

Указания за кандидатстване

 

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/2018/01/Ukazania_za_kandidatstvane_KA107.pdf

 

Документи за кандидатстване

 

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/2018/01/Dokumenti-za-kandidatstvane_KA-107.pdf

 

Срок за кандидатстване: 930 март 2018 г. (17.00 часа). Документите се подават в Деканата на ФКНФ, каб. 231, Централно крило, Ректорат, при г-жа Ива Кьосева. Конкурсът ще се проведе по документи.