Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Катедра Германистика и Скандинавистика - ЛЯТНА сесия 2013/2014

   

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ, КАТЕДРА ПО ГЕРМАНИСТИКА И СКАНДИНАВИСТИКА, СЕСИЯ – БАКАЛАВРИ, ЮНИ 2014 Г.