Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ИЗПИТИ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ФКНФ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 - СЕПТЕМВРИ

   

ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. (М. СЕПТЕМВРИ) ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:

 

 

Класическа филология (”Антична култура и литература” – специалисти и неспециалисти):

14.09.2015 г., 16.00 ч. каб.175

 

Новогръцка филология (”Езикознание и превод”):

14.09.2015 г., 9.00 ч., каб.176

 

Унгарска филология ("Култура на Унгария и превод")

15.09.2015 г., 10.00 ч., Бл. III, стая 227

 

Френска филология и Английска филологии (“Превод”):

Писмен изпит: 14.09.2015 г., 9.00 ч., 241 ауд.

Устен изпит: 15.09.2015 г., 9.00 ч., 182 каб. (английски език), 174 каб. (френски език)

 

Италианска филология (“Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия - България“

14.09.2015 г., 10.00 ч., зала 233

 

Немска филология (“Език култура и превод“):

14.09.2015 г., 9.00 ч., каб. 148 А

 

Скандинавистика (“Език култура и превод“):

14.09.2015 г., 14.00 ч., каб. 163

 

Английска филология (“Комуникация: език, литература, медии”):

15.09. 2015 г., 9.00 ч., зала 1

Английска филология (“Език и култура (английски език)”):

15.09. 2015 г., 9.00 ч., зала 1

 

Испанска филология /Португалска филология (“Приложна лингвистика“)

15.09.2015 г., 11,00 ч., каб. 135 А

 

Испанска филология (“Семиотика, език и реклама“ (на английски език)) :

15.09.2015 г., 10.00 ч., каб. 125А, Испаноезична библиотека „Еухенио Косериу“ (виртуална зала „Сервантес“)

 

Испанска филология (“Устен превод“) :

15.09.2015 г., 10.00 ч., Испаноезична библиотека „Еухенио Косериу“ (виртуална зала „Сервантес“)

 

Испанска филология / Португалска филология (Ибероамериканистика“)

14.09.2015 г., 14.00 ч., ИЕЦ

 

Английска, френска, немска, испанска, португалска, италианска, класическа, новогръцка филологии („Методика на чуждоезиковото обучение”):

14.09.2015 г., 14.00 ч., каб. 248

 

Тюркология и алтаистика (“Приложно-лингвистична туркология“):

Писмен – 12.09.2015 г., 9.00 ч., ЦИЕК

Устен – 12.09.2015 г., 13.00 ч., ЦИЕК

 

Тюркология и алтаистика (“Османистика“):

12.09.2015г., 13.00ч., ЦИЕК

 

Арабистика и семитология (“Общество и култура на арабския свят“):

15.09.2015 г., 14.00 ч., зала 3 Б

 

Арабистика/Китаистика/Иранистика (“Превод с източен език (арабски, китайски, персийски)“):

15.09.2015 г., 14.00 ч., зала 21

 

Японистика (“Японски език и култура“):

15.09.2015 г., 10.00 ч., каб. 31 А (ЦИЕК)

 

Кореистика (“Общество и култура на Корея“):

14.09.2015 г., 13.00 ч., каб. 111 (ЦИЕК)

 

Индология/Иранистика (“Индийско и иранско културознание и обществознание“):

14.09.2015 г., 12.00 ч., кабинет 19