Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ГОТОВИ за попълване БЛАНКИ и ФОРМУЛЯРИ

   

 

 • Допускане до защита на дипломна работа - PDF или DOC
 • Допускане до писмен и устен държавен изпит - PDF или DOC
 • Допускане до писмен държавен изпит - PDF или DOC
 • Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври - PDF или DOC
 • Допускане до държавен изпит на бакалаври - PDF или DOC
 • Признаване на оценка - PDF или DOC
 • Условно записване - PDF или DOC
 • Молба за прекъсване - PDF или DOC
 • Ликвидационна сесия, година - PDF или DOC
 • Образец 15 - Заявление за наемане на зала
 • Образец 16 - Молба за издаване на дубликат на диплома
 • Образец 17 - Молба за обучение в нова специалност
 • Образец 18 - Молба за възстановяване на студентски права
 • Образец 19 - Молба за прекъсване на учебна година
 • Образец 20 - Уверение за студентско кредитиране
 • Образец 21 - Декларация за здравно осигуряване
 • Образец 22 - Заявление за издаване на европейско дипломно приложение
 • Образец 23 - Молба–декларация за отпускане на стипендия
 • Образец 25 - APPLICATION FORM FOR HIGHER AND POST-GRADUATE STUDIES IN SOFIA UNIVERSITY
 • Образец 35 - Доклад за закупуване на офис материали и консумативи
 • Образец 37-1 - Доклад за закупуване на настолни компютри и монитори
 • Образец 37-2 - Доклад за закупуване на преносими компютърни конфигурации
 • Образец 37-3 - Доклад за закупуване на принтери и скенери
 • Образец 37-4 - Доклад за закупуване на проектори и камери
 • Образец 37-5 - Доклад за закупуване на периферни устройства и резервни части
 • Образец 37-6 - Доклад за закупуване на материали за поддръжка
 • Образец 39 - Молба за присъединяване към КТД
 • Образец 40 - Доклад относно организиране, провеждане и логистично обезпечаване на мероприятия.
 • Образец 41 - Доклад относно осигуряване на информация, публичност и реклама - по обособени позиции.
 • Образец 42 - Доклад относно осигуряване на информация, публичност и реклама - по описание от заявителя.

 

Обществени поръчки - Договори

( Изискват се потребителско име и парола ! )