Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ЕРАЗЪМ + ... график

   

Факултет по класически и нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски“

Селекция на студенти и докторанти за провеждане на мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ уч. 2017/2018 г.

График на конкурсите по специалности

 

 

 

 

Специалност

 

 

Дата, час и място на провеждане на конкурса

 

 

1.

 

 

Класическа филология

 

 

10.03.2017 г. - 14.00 ч. - каб.188, Ректорат.

 

 

 

 

2.

 

 

Новогръцка филология

 

 

3.

 

 

Унгарска филология

 

 

14.03.2017 г. - 12.30 ч. - каб.227, бл.3

 

 

4.

 

 

Френска филология

 

 

16.03.2017 г. - 10.00 ч. - каб. 170, Ректорат

 

 

 

 

5.

 

 

Италианска филология

 

 

14.03.2017 г. - 11.30 ч. - каб. 181, Ректорат

 

 

 

 

6.

 

 

Румънска филология

 

 

 

 

16.03.2017 г. - 10.30 ч. - каб. 190, Ректорат

 

 

7.

 

 

Немска филология

 

 

10.03.2017 г. - 10.30 ч. – каб. 169, Ректорат

 

 

8.

 

 

Скандинавистика

 

 

16.03.2017 г. - 16:00 ч. – каб. 163, Ректорат

 

 

 

 

9.

 

 

Английска филология

 

 

14.03.2017 г. - 14:00 ч. - каб. 172, Ректорат

 

 

 

 

10.

 

 

Испанска филология

 

 

16.03.2017 г. - 14:30 ч. – каб. 125 А, Ректорат

 

 

11.

 

 

Португалска филология

 

 

15.03.2017 г. – 12:00 ч. - каб. 218, бл. 3.

 

 

12.

 

 

Европейски съюз и европейска интеграция

 

 

7.03.2017 г. – 10.00 ч. – каб. 536, бл. 1.

 

 

13.

 

 

Арабистика

 

 

14.03.2017 г. - 12:00 ч. - каб. по Арабистика, ЦИЕК

 

 

14.

 

 

Японистика

 

 

15.

 

 

Китаистика

 

 

16.

 

 

Кореистика

 

 

17.

 

 

Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

 

18.

 

 

Индология

 

 

14.03.2017 г. - 12:00 ч. - каб. по Арабистика, ЦИЕК

 

 

 

 

19.

 

 

Иранистика

 

 

20.

 

 

Арменистика и кавказология

 

 

21.

 

 

Тюркология

 

 

09.03.2017 г. - 13:30 ч. - каб. по Тюркология, ЦИЕК