Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Докторантски минимум по западен език

   

ИНФОРМАЦИЯ

 

за докторантите, които ще се явяват на докторантски минимум по западен език:

 

 

 

  1. Заявления (по образец) за провеждане на докторантски минимум по западен език се подават до 02 декември 2016 г. в каб. 231 (Ректорат).
  2. Докторантите трябва сами да се информират относно датите, залите и номерата на изпитните комисии.

 

Информацията ще бъде качена на сайта на университета: www.uni-sofia.bg.

 

  1. На самия изпит докторантите представят книга на избрания език в обем 150 стр. Книгата трябва да е различна от представената на кандидат-докторантския изпит по западен език, в противен случай изпитът ще бъде анулиран.
  2. Протоколи се дават на докторантите в деня на изпита и в срок до 2 дена се представят в Деканата на съответните факултети, където са зачислени.