Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Докторантски курсове - март 2018

   

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

 

 

О Б Я В Я В А

следните докторантски курсове за зимен семестър на учебната 2018/2019 година

 

 

 

Докторантски курс

 

 

Преподавател

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ

 

 

Модул, формиращ академични знания и компетенции

 

 

Академично писане

 

 

проф. д-р Йовка Тишева

 

 

Проблеми и методи в литературната компаративистика

 

 

проф. дфн Дина Манчева

 

 

Актуални проблеми на езикознанието

 

 

проф. дфн Стефана Димитрова

 

 

Филологическото познание днес

 

 

проф. д-р Димитър Веселинов

 

 

Езикови данни и лингвистични модели

 

 

доц. д-р Александра Багашева

 

 

ИЗБИРАЕМИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ

 

 

Модул, формиращ специфични изследователски знания и компетенции

 

   

 

Дигитални ресурси за работа в хуманитарни дисциплини

 

 

гл. ас. д-р Симеон Хинковски

 

 

Модул по научното направление на докторантурата

 

(свързан с научното съдържание на дисертационния труд)

 

 

Приложна лингвистика

 

 

проф. дпн Лиляна Грозданова

 

 

 

Дните, часовете и мястото на провеждане, ще бъдат посочени допълнително в сайта на Университета.

www.uni-sofia.bg – Факултети – Факултет по класически и нови филологии – Специалности – Докторанти – Докторантско училище

Срок за подаване на заявления: от 29 октомври до 09 ноември 2018 г.

Докторантите от всички факултети могат да подават Заявление по образец до Декана на Факултета по класически и нови филологии в кабинет № 231 (Ректорат, Деканат на ФКНФ, ет. 1 – централно крило) при г-жа Мариана Дикова.

 

 

Докторантските курсове ще стартират от 12 ноември 2018 г.