Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ 2016 ГОДИНА

   

 

 

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР

 

НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

 

2016 ГОДИНА

 

 

 

26 (вторник) април 2016 г., 11.30 ч., Аула

Промоция за връчване на дипломите за висше образование

 

11 юли 2016 г. (понеделник)

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - редовна сесия

 

 

7 септември 2016 г. (сряда)

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия

Забележка: Устният държавен изпит се определя от съответната катедра след писмения държавен изпит.

 

4 – 9 април 2016 г. - защити на магистърски дипломни работи

24 – 31 октомври 2016 г. - защити на магистърски дипломни работи

 

20 май 2016 г. (петък)

Тринадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ

 

18 ноември 2016 г. (петък)

Общо събрание на ФКНФ

 

10 май – 12 септември 2016 г.

Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ

 

13 - 14 септември 2016 г.

Провеждане на интервюта

 

Кандидатстудентски изпити:

Немски език – 29 май 2016 г. (неделя), 9.00 ч.

Испански език – 29 май 2016 г. (неделя), 14.00 ч.

Английски език – 12 юни 2016 г. (неделя), 9.00 ч.

Италиански език – 12 юни 2016 г. (неделя), 14.00 ч.

Френски език – 26 юни 2016 г. (неделя), 9.00 ч.