Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Методика на чуждоезиковото обучение / Преподаватели

   

Катедра Методика на чуждоезиковото обучение

Ръководител на Катедра „Методика на чуждоезиковото обучение“:

проф. д-р Милена Йорданова

приемно време: понеделник 16.30–18.00 ч., e-mail: m.yordanova@uni-sofia.bg

 

Уеб сайт на Катедрата

 

Основана 1969 г.

Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение е научно звено на Факултета по класически и нови филологии при Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Нейната задача е подготовката на учители по съвременни и класически езици: английски, немски, шведски, норвежки, датски, френски, италиански, испански, португалски, румънски, латински, старогръцки, новогръцки, арменски, арабски, турски, персийски, хинди, урду, унгарски, китайски, корейски, японски език.

Методическата подготовка на студентите от образователно-квалификационната степен „бакалавър“ във Факултета по класически и нови филологии се осъществява според Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“. Подготовката има два елемента – теоретически и практически. Теоретическата подготовка включва лекционни курсове и семинарни упражнения в областта на чуждоезиковото обучение. Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез педагогически практикум в общообразователните училища и педагогически стаж.

Катедрата предлага двусеместриална магистърска програма за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър по филология“ (методика на чуждоезиковото обучение). Магистърската програма има интердисциплинарен характер и включва курсове по методика, лингвистични, литературоведски, педагогически, психологически и други дисциплини.

 

 

Преподаватели:

Проф. дфн Димитър Веселинов
методика на преподаването на романски езици
Гл. ас. д-р Глория Бакърджиева
методика на преподаването на класически езици
Гл. ас. д-р Калин Василев
методика на преподаването на гръцки език
Гл. ас. д-р Рая Живкова
методика на преподаването на английски език
Гл. ас. д-р Николина Искърова
информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Гл. ас. д-р Цветанка Дилкова
методика на преподаването на английски език
ас. Михал Павлов
методика на преподаването на ибероромански езици