Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / 48-ма Национална конференция на учителите по химия с международно участие, 25 – 27 октомври 2019 г., гр. София / Такси и срокове

   

НАЧАЛО | ТАКСИ И СРОКОВЕ | РЕГИСТРАЦИЯ | РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ

 

 

Участие като: Такса правоучастие
Автор/съавтор на съобщение. Преди началото на конференцията изпраща резюме на съобщението. Получава програма и резюмета на докладите и съобщенията в началото на конференцията. без такса
Слушатели и гости. След предварителна регистрация в посочения срок получават програма и резюмета на докладите и съобщенията. без такса
Слушатели и гости без предварителна заявка, които няма да получат програма и резюмета на докладите и съобщенията без такса

 

Срок за запазване на хотелски места: 15.07.2019 г. След тази дата не могат да се гарантират посочените цени и места за настаняване.

 

Срок за регистрация на всички участници: 10.10.2019 г.

  • Попълва се регистрационна карта онлайн – тук

 

Срок за изпращане на резюметата: 25.09.2019 г.

  • Изисквания за оформление на резюметата – тук