Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Молекулна спектроскопия за структурен анализ / Налична апаратура

   

1. Спектрометри за ИЧ-спектрален анализ:

FT-IR Nicolet 6700 - Thermo Scientific, еднолъчев (2011, Проект с ФНИ); SPECORD 75 IR (двулъчев) - 2 бр.

 

2. Спектрометри за електронно-абсорбционна спектроскопия:

UV-VIS-спектрометър Varian, Cary 100 Scan, двулъчев, диапазон 200 – 800 nm (2009, Проект с ФНИ);

UV-VIS-спектрометър Thermo Scientific Evolution 300, двулъчев, диапазон 190 – 1100 nm (2009, Проект с ФНИ), SPECORD UV-VIS – 3 бр.

 

3. Електрохимична апаратура:

Metrohm, 797 VA Computrace с триелектродна клетка, снабдена с работни електроди: микрокапещ живачен електрод и ротиращи твърди електроди (стъкловлакно, платинов, сребърен), сравнителен електрод (сребърнохлориден) и противоелектрод (платинов)

 

4. Рентгеноструктурен анализ на монокристални образци:

Bruker Smart X2S Single Crystal Diffractometer, и микроскоп – MEIJI MA667 за избиране на кристали.