Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / гл. асистент д-р Вероника Михайлова

   

Професионална Автобиография

 

 

snimka V.Mihaylova

 

Вероника Михайлова

Email: ahvm@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161243

Факс: + 359 2 962 54 38

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • СУ "Св. Климент Охридски", Химия, 2009 г.
 • СУ "Св. Климент Охридски", Редовна докторантура, Аналитична химия, 2010 – 2013 г.

Професионално развитие

 • СУ”Св.Климент Охридски”, химик, 2009-2013г.
 • СУ”Св.Климент Охридски”, главен асистент, 2013г -

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • Франция, По, Trainig Course on "Element speciation analysis of environmental and biological samples using chromatographic techniques coupled with ICP-MS”, UPPA, 1 месец, 2014.

Научни интереси

 • Специационен анализ, аналитична химия на околната среда, биомониторинг, растителен йоном, ICP-MS, LC-ICP-MS, LA-ICP-MS, HPLC

Избрани публикации (до 5)

 1. V. Mihaylova, L. Lyubomirova, R. Djingova. Optimization of sample preparation and ICP-MS analysis for determination of 60 elements for characterization of the plant ionome, Int. J. Environ. Anal. Chem., 93(13), 2013, 1441.
 2. R. Djingova, V. Mihaylova, V. Ljubomirova, D. Tsalev. Multielement Analytical Spectroscopy in Plant Ionomics Research. App. Spect. Rev., 48(5), 2013, 384.
 3. V. Mihaylova, B. Todorov, R. Djingova. Determination of uranium and thorium in soils and plants by ICP-MS. Case study of Buhovo region, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 2013, 66(4), 513.
 4. V. Lyubomirova, V. Mihaylova, R. Djingova, Effects of soil properties and anthropogenic activity on the transfer of 52 elements in the system soil/Taraxacum officinale, Journal of soils and sediments, 2015, doi:10.1007/s11368-015-1094-6.
 5. V. Lyubomirova, V. Mihaylova, R. Djingova, Changes in the ionome of Taraxacum officinale under different anthropogenic influence, Phytol. Balcanica, 2014, 20(2-3), 247-255.

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

1. Проекти Университетски фонд:

 • Химичен състав на стъкла от римската и следримската епоха от Югоизточна България”, ХФ-ИФ № 222/2010г, член на научния колектив.

2. Проекти “Фонд научни изследвания”, МОМН:

 • Археологически изследвания на златни находки от Варненския халколитен некропол (V хилядолетие пр.Хр.) и идентифициране на източниците на злато, ДО-02-60, 2008г, член на научния колектив,(2008-2012г).
 • Изследване на влиянието на замърсяването на околната среда върху йонома на естествените популации на глухарче за целите на мониторинга, ДДВУ-02/61, член на научния колектив, (2010-2013г.)
 • Оценка на миграцията и трансформирането на наночастици платина, паладий и родий в околната среда, ДМУ 03/54, член на научния колектив,(2011-2013г.)
 • Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"-Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот. BG051PO001-3.3.06-0048/04.10.2012 г, член на научния колектив.

3. Международни проекти:

 • IAEA Contract № 17219. Application of Analytical Chemistry Method for Quantification of Neutron Tomographic Data from Cultural Heritage Objects. Chief Scientific Investigator, член на научния колектив, (2012-2015г.)

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2013-до момента Аналитична химия с инструментални методи Биомениджмънт и устойчиво развитие, Молекулярна биология, Екология и опазване на околната среда

 

2013-до момента

 

 

Аналитична химия

 

 

Фармация, Екохимия

 

2013-до момента Аналитична химия на околната среда Екохимия, Химия
2013-до момента Инструментални методи за анализ Екохимия, Химия, Компютърна химия, Инжинерна химия и съвременни материали